Hello there. Thank you for visiting daijobu - streaming your favourite anime today!
Check our completed archive Anime here.

News | About
Bleach - Sennen Kessen Hen - Ketsubetsu Tan - 11 | watch!
Jitsu Wa Ore, Saikyou Deshita - 11 | watch!
Tenpuru - 12 | watch!
Level 1 Dakedo Unique Skill De Saikyou Desu - 12 | watch!
Detective Conan - 1098 | watch!
Ai No Idenshi - 11 | watch!
Dekiru Neko Wa Kyou Mo Yuuutsu - 12 | watch!
Kanojo, Okarishimasu - 35 | watch!
Rurouni Kenshin (2023) - 12 | watch!
Jujutsu Kaisen - 33 | watch!
Lastame - 12 | watch!
Spy Kyoushitsu - 23 | watch!
Shiro Seijo To Kuro Bokushi - 11 | watch!
Niehime To Kemono No Ou - 23 | watch!
Helck - 11 | watch!
Suki Na Ko Ga Megane Wo Wasureta - 12 | watch!
Yumemiru Danshi Wa Genjitsushugisha - 12 | watch!
Mononogatari - 24 | watch!
Lv1 Maou To One Room Yuusha - 12 | watch!
Zom 100 - Zombie Ni Naru Made Ni Shitai 100 No Koto - 08 | watch!
Bleach - Sennen Kessen Hen - Ketsubetsu Tan - 10 | watch!
Dark Gathering - 11 | watch!
Eiyuu Kyoushitsu - 11 | watch!
Tenpuru - 11 | watch!
Liar Liar - 12 | watch!
Jitsu Wa Ore, Saikyou Deshita - 10 | watch!
Level 1 Dakedo Unique Skill De Saikyou Desu - 11 | watch!
Detective Conan - 1097 | watch!
Ai No Idenshi - 10 | watch!
Dekiru Neko Wa Kyou Mo Yuuutsu - 11 | watch!
Kanojo, Okarishimasu - 34 | watch!
Rurouni Kenshin (2023) - 11 | watch!
Jujutsu Kaisen - 32 | watch!
Lastame - 11 | watch!
Spy Kyoushitsu - 22 | watch!
Shiro Seijo To Kuro Bokushi - 10 | watch!
Niehime To Kemono No Ou - 22 | watch!
Helck - 10 | watch!
Suki Na Ko Ga Megane Wo Wasureta - 11 | watch!
Yumemiru Danshi Wa Genjitsushugisha - 11 | watch!
Mononogatari - 23 | watch!
Lv1 Maou To One Room Yuusha - 11 | watch!
Dark Gathering - 10 | watch!
Eiyuu Kyoushitsu - 10 | watch!
Jitsu Wa Ore, Saikyou Deshita - 09 | watch!
Tenpuru - 10 | watch!
Liar Liar - 11 | watch!
Level 1 Dakedo Unique Skill De Saikyou Desu - 10 | watch!
Ai No Idenshi - 09 | watch!
Dekiru Neko Wa Kyou Mo Yuuutsu - 10 | watch!
Detective Conan - 1096 | watch!
Kanojo, Okarishimasu - 33 | watch!
Bleach - Sennen Kessen Hen - Ketsubetsu Tan - 09 | watch!
Rurouni Kenshin (2023) - 10 | watch!
Jujutsu Kaisen - 31 | watch!
Lastame - 10 | watch!
Spy Kyoushitsu - 21 | watch!
Niehime To Kemono No Ou - 21 | watch!
Shiro Seijo To Kuro Bokushi - 09 | watch!
Suki Na Ko Ga Megane Wo Wasureta - 10 | watch!
Helck - 09 | watch!
Yumemiru Danshi Wa Genjitsushugisha - 10 | watch!
Mononogatari - 22 | watch!
Lv1 Maou To One Room Yuusha - 10 | watch!
Zom 100 - Zombie Ni Naru Made Ni Shitai 100 No Koto - 07 | watch!
Dark Gathering - 09 | watch!
Eiyuu Kyoushitsu - 09 | watch!
Jitsu Wa Ore, Saikyou Deshita - 08 | watch!
Tenpuru - 09 | watch!
Liar Liar - 10 | watch!
Level 1 Dakedo Unique Skill De Saikyou Desu - 09 | watch!
Detective Conan - 1095 | watch!
Ai No Idenshi - 08 | watch!
Dekiru Neko Wa Kyou Mo Yuuutsu - 09 | watch!
Kanojo, Okarishimasu - 32 | watch!
Rurouni Kenshin (2023) - 09 | watch!
Jujutsu Kaisen - 30 | watch!
Dekiru Neko Wa Kyou Mo Yuuutsu - 08 | watch!
Lastame - 09 | watch!
Spy Kyoushitsu - 20 | watch!
Shiro Seijo To Kuro Bokushi - 08 | watch!
Niehime To Kemono No Ou - 20 | watch!
Helck - 08 | watch!
Suki Na Ko Ga Megane Wo Wasureta - 09 | watch!
Yumemiru Danshi Wa Genjitsushugisha - 09 | watch!
Mononogatari - 21 | watch!
Lv1 Maou To One Room Yuusha - 09 | watch!
Zom 100 - Zombie Ni Naru Made Ni Shitai 100 No Koto - 06 | watch!
Dark Gathering - 08 | watch!
Eiyuu Kyoushitsu - 08 | watch!
Bleach - Sennen Kessen Hen - Ketsubetsu Tan - 08 | watch!
Jitsu Wa Ore, Saikyou Deshita - 07 | watch!
Tenpuru - 08 | watch!
Liar Liar - 09 | watch!
Level 1 Dakedo Unique Skill De Saikyou Desu - 08 | watch!
Lastame - 08 | watch!
Spy Kyoushitsu - 19 | watch!
Rurouni Kenshin (2023) - 08 | watch!
Shiro Seijo To Kuro Bokushi - 07 | watch!
Niehime To Kemono No Ou - 19 | watch!
Helck - 07 | watch!
Suki Na Ko Ga Megane Wo Wasureta - 08 | watch!
Yumemiru Danshi Wa Genjitsushugisha - 08 | watch!
Mononogatari - 20 | watch!
Lv1 Maou To One Room Yuusha - 08 | watch!
Dark Gathering - 07 | watch!
Eiyuu Kyoushitsu - 07 | watch!
Jitsu Wa Ore, Saikyou Deshita - 06 | watch!
Bleach - Sennen Kessen Hen - Ketsubetsu Tan - 07 | watch!
Tenpuru - 07 | watch!
Liar Liar - 08 | watch!
Level 1 Dakedo Unique Skill De Saikyou Desu - 07 | watch!
Ai No Idenshi - 07 | watch!
Dekiru Neko Wa Kyou Mo Yuuutsu - 07 | watch!
Kanojo, Okarishimasu - 31 | watch!
Rurouni Kenshin (2023) - 07 | watch!
Lastame - 07 | watch!
Spy Kyoushitsu - 18 | watch!
Shiro Seijo To Kuro Bokushi - 06 | watch!
Niehime To Kemono No Ou - 18 | watch!
Suki Na Ko Ga Megane Wo Wasureta - 07 | watch!
Helck - 06 | watch!
Mononogatari - 19 | watch!
Yumemiru Danshi Wa Genjitsushugisha - 07 | watch!
Lv1 Maou To One Room Yuusha - 07 | watch!
Zom 100 - Zombie Ni Naru Made Ni Shitai 100 No Koto - 05 | watch!
Eiyuu Kyoushitsu - 06 | watch!
Dark Gathering - 06 | watch!
Bleach - Sennen Kessen Hen - Ketsubetsu Tan - 06 | watch!
Tenpuru - 06 | watch!
Liar Liar - 07 | watch!
Level 1 Dakedo Unique Skill De Saikyou Desu - 06 | watch!
Detective Conan - 1094 | watch!
Ai No Idenshi - 06 | watch!
Dekiru Neko Wa Kyou Mo Yuuutsu - 06 | watch!
Kanojo, Okarishimasu - 30 | watch!
Rurouni Kenshin (2023) - 06 | watch!
Lastame - 06 | watch!
Spy Kyoushitsu - 17 | watch!
Shiro Seijo To Kuro Bokushi - 05 | watch!
Niehime To Kemono No Ou - 17 | watch!
Helck - 05 | watch!
Suki Na Ko Ga Megane Wo Wasureta - 06 | watch!
Yumemiru Danshi Wa Genjitsushugisha - 06 | watch!
Mononogatari - 18 | watch!
Lv1 Maou To One Room Yuusha - 06 | watch!
Dark Gathering - 05 | watch!
Eiyuu Kyoushitsu - 05 | watch!
Bleach - Sennen Kessen Hen - Ketsubetsu Tan - 05 | watch!
Jitsu Wa Ore, Saikyou Deshita - 05 | watch!
Tenpuru - 05 | watch!
Liar Liar - 06 | watch!
Level 1 Dakedo Unique Skill De Saikyou Desu - 05 | watch!
Detective Conan - 1093 | watch!
Ai No Idenshi - 05 | watch!
Dekiru Neko Wa Kyou Mo Yuuutsu - 05 | watch!
Kanojo, Okarishimasu - 29 | watch!
Rurouni Kenshin (2023) - 05 | watch!
Jujutsu Kaisen - 29 | watch!
Lastame - 05 | watch!
Spy Kyoushitsu - 16 | watch!
Niehime To Kemono No Ou - 16 | watch!
Shiro Seijo To Kuro Bokushi - 04 | watch!
Helck - 04 | watch!
Suki Na Ko Ga Megane Wo Wasureta - 05 | watch!
Yumemiru Danshi Wa Genjitsushugisha - 05 | watch!
Mononogatari - 17 | watch!
Lv1 Maou To One Room Yuusha - 05 | watch!
Zom 100 - Zombie Ni Naru Made Ni Shitai 100 No Koto - 04 | watch!
Dark Gathering - 04 | watch!
Eiyuu Kyoushitsu - 04 | watch!
Bleach - Sennen Kessen Hen - Ketsubetsu Tan - 04 | watch!
Jitsu Wa Ore, Saikyou Deshita - 04 | watch!
Tenpuru - 04 | watch!
Liar Liar - 05 | watch!
Detective Conan - 1092 | watch!
Level 1 Dakedo Unique Skill De Saikyou Desu - 04 | watch!
Kanojo, Okarishimasu - 28 | watch!
Ai No Idenshi - 04 | watch!
Dekiru Neko Wa Kyou Mo Yuuutsu - 04 | watch!
Rurouni Kenshin (2023) - 04 | watch!
Jujutsu Kaisen - 28 | watch!
Niehime To Kemono No Ou - 15 | watch!
Lastame - 04 | watch!
Spy Kyoushitsu - 15 | watch!
Shiro Seijo To Kuro Bokushi - 03 | watch!
Helck - 03 | watch!
Suki Na Ko Ga Megane Wo Wasureta - 04 | watch!
Yumemiru Danshi Wa Genjitsushugisha - 04 | watch!
Mononogatari - 16 | watch!
Lv1 Maou To One Room Yuusha - 04 | watch!
Nier Automata Ver1.1A - 12 | watch!
Nier Automata Ver1.1A - 11 | watch!
Nier Automata Ver1.1A - 10 | watch!
Nier Automata Ver1.1A - 09 | watch!
Dark Gathering - 03 | watch!
Eiyuu Kyoushitsu - 03 | watch!
Zom 100 - Zombie Ni Naru Made Ni Shitai 100 No Koto - 03 | watch!
Tenpuru - 03 | watch!
Liar Liar - 04 | watch!
Level 1 Dakedo Unique Skill De Saikyou Desu - 03 | watch!
Detective Conan - 1091 | watch!
Ai No Idenshi - 03 | watch!
Kanojo, Okarishimasu - 27 | watch!
Dekiru Neko Wa Kyou Mo Yuuutsu - 03 | watch!
Bleach - Sennen Kessen Hen - Ketsubetsu Tan - 03 | watch!
Jujutsu Kaisen - 27 | watch!
Jujutsu Kaisen - 26 | watch!
Rurouni Kenshin (2023) - 03 | watch!
Lastame - 03 | watch!
Niehime To Kemono No Ou - 14 | watch!
Shiro Seijo To Kuro Bokushi - 02 | watch!
Spy Kyoushitsu - 14 | watch!
Helck - 02 | watch!
Suki Na Ko Ga Megane Wo Wasureta - 03 | watch!
Yumemiru Danshi Wa Genjitsushugisha - 03 | watch!
Mononogatari - 15 | watch!
Lv1 Maou To One Room Yuusha - 03 | watch!
Bleach- Sennen Kessen-Hen - 02 | watch!
Dark Gathering - 02 | watch!
Eiyuu Kyoushitsu - 02 | watch!
Zom 100 - Zombie Ni Naru Made Ni Shitai 100 No Koto - 02 | watch!
Jitsu Wa Ore, Saikyou Deshita - 03 | watch!
Tenpuru - 02 | watch!
Liar Liar - 03 | watch!
Level 1 Dakedo Unique Skill De Saikyou Desu - 02 | watch!
Detective Conan - 1090 | watch!
Ai No Idenshi - 02 | watch!
Dekiru Neko Wa Kyou Mo Yuuutsu - 02 | watch!
Kanojo, Okarishimasu - 26 | watch!
Rurouni Kenshin (2023) - 02 | watch!
Lastame - 02 | watch!
Spy Kyoushitsu - 13 | watch!
Shiro Seijo To Kuro Bokushi - 01 | watch!
Niehime To Kemono No Ou - 13 | watch!
Bleach- Sennen Kessen-Hen - 01 | watch!
Suki Na Ko Ga Megane Wo Wasureta - 02 | watch!
Helck - 01 | watch!
Mononogatari - 14 | watch!
Yumemiru Danshi Wa Genjitsushugisha - 02 | watch!
Lv1 Maou To One Room Yuusha - 02 | watch!
Dark Gathering - 01 | watch!
Eiyuu Kyoushitsu - 01 | watch!
Zom 100 - Zombie Ni Naru Made Ni Shitai 100 No Koto - 01 |
Jitsu Wa Ore, Saikyou Deshita - 02 |
Liar Liar - 02 |
Liar Liar - 01 |
Tenpuru - 01 |
Level 1 Dakedo Unique Skill De Saikyou Desu - 01 |
Detective Conan - 1089 |
Ai No Idenshi - 01 |
Dekiru Neko Wa Kyou Mo Yuuutsu - 01 |
Kanojo, Okarishimasu - 25 |
Rurouni Kenshin (2023) - 01 |
Jujutsu Kaisen - 25 |
Lastame - 01 |
Niehime To Kemono No Ou - 12 |
Kaminaki Sekai No Kamisama Katsudou - 12 |
Suki Na Ko Ga Megane Wo Wasureta - 01 |
Yumemiru Danshi Wa Genjitsushugisha - 01 |
Mononogatari - 13 |
Kimi Wa Houkago Insomnia - 13 |
Lv1 Maou To One Room Yuusha - 01 |
Fate Strange Fake - Whispers Of Dawn |
Jitsu Wa Ore, Saikyou Deshita - 01 |
Mobile Suit Gundam - The Witch From Mercury - 24 |
Jigokuraku - 13 |
Kaminaki Sekai No Kamisama Katsudou - 11 |
Iseleve - 13 |
Niehime To Kemono No Ou - 11 |
Kimi Wa Houkago Insomnia - 12 |
Mobile Suit Gundam - The Witch From Mercury - 23 |
Jijou Wo Shiranai Tenkousei Ga Guigui Kuru - 13 |
Isekai Shoukan Wa Nidome Desu - 12 |
Yamada-Kun To Lv999 No Koi Wo Suru - 13 |
Jigokuraku - 12 |
Mahou Shoujo Magical Destroyers - 12 |
Detective Conan - 1088 |
Birdie Wing - Golf Girls Story - 25 |
Edomae Elf - 12 |
Isekai One Turn Kill Neesan - 12 |
Yuusha Ga Shinda! - 12 |
Mahoutsukai No Yome S2 - 12 |
Watashi No Yuri Wa Oshigoto Desu! - 12 |
Kono Subarashii Sekai Ni Bakuen Wo! - 12 |
Niehime To Kemono No Ou - 10 |
Kubo-San Wa Mob Wo Yurusanai - 12 |
Skip To Loafer - 12 |
Karakai Jouzu No Takagi-San Movie |
Alice Gear Aegis Expansion - 12 |
Kimi Wa Houkago Insomnia - 11 |
Isekai Wa Smartphone To Tomo Ni S2 - 12 |
Iseleve - 12 |
My Home Hero - 12 |
Jijou Wo Shiranai Tenkousei Ga Guigui Kuru - 12 |
Tensei Kizoku No Isekai Boukenroku - 12 |
Mobile Suit Gundam - The Witch From Mercury - 22 |
Isekai Shoukan Wa Nidome Desu - 11 |
Boku No Kokoro No Yabai Yatsu - 12 |
Yamada-Kun To Lv999 No Koi Wo Suru - 12 |
Jigokuraku - 11 |
Detective Conan - 1087 |
Mahou Shoujo Magical Destroyers - 11 |
Isekai One Turn Kill Neesan - 11 |
Birdie Wing - Golf Girls Story - 24 |
Edomae Elf - 11 |
Yuusha Ga Shinda! - 11 |
Mahoutsukai No Yome S2 - 11 |
Watashi No Yuri Wa Oshigoto Desu! - 11 |
Kaminaki Sekai No Kamisama Katsudou - 10 |
Kono Subarashii Sekai Ni Bakuen Wo! - 11 |
Niehime To Kemono No Ou - 09 |
Skip To Loafer - 11 |
Kimi Wa Houkago Insomnia - 10 |
Iseleve - 11 |
Kubo-San Wa Mob Wo Yurusanai - 11 |
Isekai Wa Smartphone To Tomo Ni S2 - 11 |
Alice Gear Aegis Expansion - 11 |
My Home Hero - 11 |
Jijou Wo Shiranai Tenkousei Ga Guigui Kuru - 11 |
Mobile Suit Gundam - The Witch From Mercury - 21 |
Tensei Kizoku No Isekai Boukenroku - 11 |
Isekai Shoukan Wa Nidome Desu - 10 |
Boku No Kokoro No Yabai Yatsu - 11 |
Yamada-Kun To Lv999 No Koi Wo Suru - 11 |
Jigokuraku - 10 |
Detective Conan - 1086 |
Mahou Shoujo Magical Destroyers - 10 |
Birdie Wing - Golf Girls Story - 23 |
Edomae Elf - 10 |
Isekai One Turn Kill Neesan - 10 |
Yuusha Ga Shinda! - 10 |
Mahoutsukai No Yome S2 - 10 |
Watashi No Yuri Wa Oshigoto Desu! - 10 |
Kaminaki Sekai No Kamisama Katsudou - 09 |
Kono Subarashii Sekai Ni Bakuen Wo! - 10 |
Niehime To Kemono No Ou - 08 |
Skip To Loafer - 10 |
Iseleve - 10 |
Kubo-San Wa Mob Wo Yurusanai - 10 |
Isekai Wa Smartphone To Tomo Ni S2 - 10 |
Mobile Suit Gundam - The Witch From Mercury - 20 |
Kimi Wa Houkago Insomnia - 09 |
My Home Hero - 10 |
Jijou Wo Shiranai Tenkousei Ga Guigui Kuru - 10 |
Tensei Kizoku No Isekai Boukenroku - 10 |
Mobile Suit Gundam - The Witch From Mercury - 10 |
Isekai Shoukan Wa Nidome Desu - 09 |
Boku No Kokoro No Yabai Yatsu - 10 |
Jigokuraku - 09 |
Yamada-Kun To Lv999 No Koi Wo Suru - 10 |
Detective Conan - 1085 |
Mahou Shoujo Magical Destroyers - 09 |
Birdie Wing - Golf Girls Story - 22 |
Edomae Elf - 09 |
Isekai One Turn Kill Neesan - 09 |
Yuusha Ga Shinda! - 09 |
Mahoutsukai No Yome S2 - 09 |
Watashi No Yuri Wa Oshigoto Desu! - 09 |
Niehime To Kemono No Ou - 07V2 |
Kaminaki Sekai No Kamisama Katsudou - 08 |
Kono Subarashii Sekai Ni Bakuen Wo! - 09 |
Skip To Loafer - 09 |
Kubo-San Wa Mob Wo Yurusanai - 09 |
Iseleve - 09 |
Isekai Wa Smartphone To Tomo Ni S2 - 09 |
Kimi Wa Houkago Insomnia - 08 |
Alice Gear Aegis Expansion - 09 |
My Home Hero - 09 |
Jijou Wo Shiranai Tenkousei Ga Guigui Kuru - 09 |
Tensei Kizoku No Isekai Boukenroku - 09 |
Isekai Shoukan Wa Nidome Desu - 08 |
Mobile Suit Gundam - The Witch From Mercury - 19 |
Boku No Kokoro No Yabai Yatsu - 09 |
Yamada-Kun To Lv999 No Koi Wo Suru - 09 |
Birdie Wing - Golf Girls Story - 21 |
Mahou Shoujo Magical Destroyers - 08 |
Edomae Elf - 08 |
Isekai One Turn Kill Neesan - 08 |
Yuusha Ga Shinda! - 08 |
Mahoutsukai No Yome S2 - 08 |
Watashi No Yuri Wa Oshigoto Desu! - 08 |
Kono Subarashii Sekai Ni Bakuen Wo! - 08 |
Niehime To Kemono No Ou - 06 |
Skip To Loafer - 08 |
Kubo-San Wa Mob Wo Yurusanai - 08 |
Iseleve - 08 |
Isekai Wa Smartphone To Tomo Ni S2 - 08 |
Kimi Wa Houkago Insomnia - 07 |
Alice Gear Aegis Expansion - 08 |
My Home Hero - 08 |
Jijou Wo Shiranai Tenkousei Ga Guigui Kuru - 08 |
Tensei Kizoku No Isekai Boukenroku - 08 |
Mobile Suit Gundam - The Witch From Mercury - 18 |
Isekai Shoukan Wa Nidome Desu - 07 |
Yamada-Kun To Lv999 No Koi Wo Suru - 08 |
Boku No Kokoro No Yabai Yatsu - 08 |
Mahou Shoujo Magical Destroyers - 07 |
Jigokuraku - 08 |
Detective Conan - 1084 |
Birdie Wing - Golf Girls Story - 20 |
Edomae Elf - 07 |
Isekai One Turn Kill Neesan - 07 |
Kaminaki Sekai No Kamisama Katsudou - 07 |
Mahoutsukai No Yome S2 - 07 |
Watashi No Yuri Wa Oshigoto Desu! - 07 |
Yuusha Ga Shinda! - 07 |
Niehime To Kemono No Ou - 05 |
Kono Subarashii Sekai Ni Bakuen Wo! - 07 |
Skip To Loafer - 07 |
Kubo-San Wa Mob Wo Yurusanai - 07 |
Iseleve - 07 |
Isekai Wa Smartphone To Tomo Ni S2 - 07 |
Kimi Wa Houkago Insomnia - 06 |
Alice Gear Aegis Expansion - 07 |
My Home Hero - 07 |
Jijou Wo Shiranai Tenkousei Ga Guigui Kuru - 07 |
Tensei Kizoku No Isekai Boukenroku - 07 |
Detective Conan - 1083 |
Detective Conan - 1082 |
Jigokuraku - 07 |
Yamada-Kun To Lv999 No Koi Wo Suru - 06 |
Boku No Kokoro No Yabai Yatsu - 07 |
Isekai Shoukan Wa Nidome Desu - 06 |
Mahou Shoujo Magical Destroyers - 06 |
Mahoutsukai No Yome S2 - 06 |
Birdie Wing - Golf Girls Story - 19 |
Isekai One Turn Kill Neesan - 06 |
Edomae Elf - 06 |
Yuusha Ga Shinda! - 06 |
Watashi No Yuri Wa Oshigoto Desu! - 06 |
Kaminaki Sekai No Kamisama Katsudou - 06 |
Kono Subarashii Sekai Ni Bakuen Wo! - 06 |
Niehime To Kemono No Ou - 04 |
Skip To Loafer - 06 |
My Home Hero - 06V2 |
Iseleve - 06 |
Isekai Wa Smartphone To Tomo Ni S2 - 06 |
Kimi Wa Houkago Insomnia - 05 |
Kimi Wa Houkago Insomnia - 04 |
Kono Subarashii Sekai Ni Bakuen Wo! - 03 |
Alice Gear Aegis Expansion - 06 |
Jijou Wo Shiranai Tenkousei Ga Guigui Kuru - 06 |
Tensei Kizoku No Isekai Boukenroku - 06 |
Tensei Kizoku No Isekai Boukenroku - 05 |
Isekai Shoukan Wa Nidome Desu - 05 |
Mobile Suit Gundam - The Witch From Mercury - 17 |
Mahou Shoujo Magical Destroyers - 05 |
Jigokuraku - 06 |
Birdie Wing - Golf Girls Story - 18 |
Yamada-Kun To Lv999 No Koi Wo Suru - 05 |
Boku No Kokoro No Yabai Yatsu - 06 |
Mahoutsukai No Yome S2 - 05 |
Yuusha Ga Shinda! - 05 |
Isekai One Turn Kill Neesan - 05 |
Edomae Elf - 05 |
Kono Subarashii Sekai Ni Bakuen Wo! - 05 |
Watashi No Yuri Wa Oshigoto Desu! - 05 |
Kaminaki Sekai No Kamisama Katsudou - 05 |
Niehime To Kemono No Ou - 03 |
Skip To Loafer - 05 |
Iseleve - 05 |
Isekai Wa Smartphone To Tomo Ni S2 - 05 |
Kimi Wa Houkago Insomnia - 03 |
My Home Hero - 05 |
Alice Gear Aegis Expansion - 05 |
Jijou Wo Shiranai Tenkousei Ga Guigui Kuru - 05 |
Tensei Kizoku No Isekai Boukenroku - 04 |
Mobile Suit Gundam - The Witch From Mercury - 16 |
Isekai Shoukan Wa Nidome Desu - 04 |
Boku No Kokoro No Yabai Yatsu - 05 |
Jigokuraku - 05 |
Birdie Wing - Golf Girls Story - 17 |
Mahou Shoujo Magical Destroyers - 04 |
Edomae Elf - 04 |
Isekai One Turn Kill Neesan - 04 |
Yuusha Ga Shinda! - 04 |
Mahoutsukai No Yome S2 - 04 |
Watashi No Yuri Wa Oshigoto Desu! - 04 |
Niehime To Kemono No Ou - 02 |
Kaminaki Sekai No Kamisama Katsudou - 04 |
Kono Subarashii Sekai Ni Bakuen Wo! - 04 |
Skip To Loafer - 04 |
Iseleve - 04 |
Isekai Wa Smartphone To Tomo Ni S2 - 04 |
My Home Hero - 04 |
Alice Gear Aegis Expansion - 04 |
Kimi Wa Houkago Insomnia - 02 |
Tensei Kizoku No Isekai Boukenroku - 03 |
Mobile Suit Gundam - The Witch From Mercury - 15 |
Jijou Wo Shiranai Tenkousei Ga Guigui Kuru - 04 |
Isekai Shoukan Wa Nidome Desu - 03 |
Yamada-Kun To Lv999 No Koi Wo Suru - 04 |
Mahou Shoujo Magical Destroyers - 03 |
Jigokuraku - 04 |
Detective Conan - 1081 |
Boku No Kokoro No Yabai Yatsu - 04 |
Mahou Shoujo Magical Destroyers - 02 |
Yuusha Ga Shinda! - 03 |
Isekai One Turn Kill Neesan - 03 |
Edomae Elf - 03 |
Birdie Wing - Golf Girls Story - 16 |
Bofuri S2 - 12 |
Kaminaki Sekai No Kamisama Katsudou - 03 |
Mahoutsukai No Yome S2 - 03 |
Niehime To Kemono No Ou - 01 |
Watashi No Yuri Wa Oshigoto Desu! - 03 |
Skip To Loafer - 03 |
Iseleve - 03 |
Isekai Wa Smartphone To Tomo Ni S2 - 03 |
Alice Gear Aegis Expansion - 03 |
My Home Hero - 03 |
Mobile Suit Gundam - The Witch From Mercury - 14 |
Jijou Wo Shiranai Tenkousei Ga Guigui Kuru - 03 |
Isekai Shoukan Wa Nidome Desu - 02 |
Boku No Kokoro No Yabai Yatsu - 03 |
Yamada-Kun To Lv999 No Koi Wo Suru - 03 |
Jigokuraku - 03 |
Boku No Kokoro No Yabai Yatsu - 02 |
Detective Conan - 1080 |
Birdie Wing - Golf Girls Story - 15 |
Edomae Elf - 02 |
Isekai One Turn Kill Neesan - 02 |
Yuusha Ga Shinda! - 02 |
Mahoutsukai No Yome S2 - 02 |
Watashi No Yuri Wa Oshigoto Desu! - 02 |
Kono Subarashii Sekai Ni Bakuen Wo! - 02 |
Kaminaki Sekai No Kamisama Katsudou - 02 |
Bofuri S2 - 11 |
Skip To Loafer - 02 |
My Home Hero - 02 |
Kimi Wa Houkago Insomnia - 01 |
Jijou Wo Shiranai Tenkousei Ga Guigui Kuru - 02 |
Iseleve - 02 |
Isekai Wa Smartphone To Tomo Ni S2 - 02 |
Alice Gear Aegis Expansion - 02 |
Alice Gear Aegis Expansion - 01 |
Isekai Shoukan Wa Nidome Desu - 01 |
Mobile Suit Gundam - The Witch From Mercury - 13 |
Tensei Kizoku No Isekai Boukenroku - 02 |
Boku No Kokoro No Yabai Yatsu - 01 |
Yamada-Kun To Lv999 No Koi Wo Suru - 02 |
Jigokuraku - 02 |
Detective Conan - 1079 |
Mahou Shoujo Magical Destroyers - 01 |
Isekai One Turn Kill Neesan - 01 |
Edomae Elf - 01 |
Birdie Wing - Golf Girls Story - 14 |
Yuusha Ga Shinda! - 01 |
Kaminaki Sekai No Kamisama Katsudou - 01 |
Watashi No Yuri Wa Oshigoto Desu! - 01 |
Mahoutsukai No Yome S2 - 01 |
Kono Subarashii Sekai Ni Bakuen Wo! - 01 |
Iseleve - 01 |
Skip To Loafer - 01 |
Isekai Wa Smartphone To Tomo Ni S2 - 01 |
My Home Hero - 01 |
Jijou Wo Shiranai Tenkousei Ga Guigui Kuru - 01 |
Tensei Kizoku No Isekai Boukenroku - 01 |
Alice Gear Aegis Expansion - 00 |
Jigokuraku - 01 |
Yamada-Kun To Lv999 No Koi Wo Suru - 01 |
Saikyou Onmyouji No Isekai Tenseiki - 13 |
Detective Conan - 1078 |
Buddy Daddies - 12 |
Spy Kyoushitsu - 12 |
Bofuri S2 - 10 |
Tomo-Chan Wa Onnanoko! - 13 |
Ayakashi Triangle - 07 |
Eiyuuou, Bu Wo Kiwameru Tame Tenseisu - 12 |
Mononogatari - 12 |
Detective Conan - 1077V2 |
Saikyou Onmyouji No Isekai Tenseiki - 12 |
Trigun Stampede - 12 |
Otonari No Tenshi-Sama Ni Itsunomanika Dame Ningen Ni Sareteita Ken - 12 |
Buddy Daddies - 11 |
Hyouken No Majutsushi Ga Sekai Wo Suberu - 12 |
Spy Kyoushitsu - 11 |
Bofuri S2 - 09 |
Tensei Oujo To Tensai Reijou No Mahou Kakumei - 12 |
Tomo-Chan Wa Onnanoko! - 12 |
Ayakashi Triangle - 06.5 |
Eiyuuou, Bu Wo Kiwameru Tame Tenseisu - 11 |
Mononogatari - 11 |
Bleach Sennen Kessen Hen - 13 |
Bleach Sennen Kessen Hen - 12 |
Bleach Sennen Kessen Hen - 11 |
Bleach Sennen Kessen Hen - 10 |
Bleach Sennen Kessen Hen - 09 |
Bleach Sennen Kessen Hen - 08 |
Bleach Sennen Kessen Hen - 07 |
Bleach Sennen Kessen Hen - 06 |
Bleach Sennen Kessen Hen - 05 |
Bleach Sennen Kessen Hen - 04 |
Bleach Sennen Kessen Hen - 03 |
Bleach Sennen Kessen Hen - 02 |
Bleach Sennen Kessen Hen - 01 |
Nier Automata Ver1.1A - 08 |
Saikyou Onmyouji No Isekai Tenseiki - 11 |
Trigun Stampede - 11 |
Otonari No Tenshi-Sama Ni Itsunomanika Dame Ningen Ni Sareteita Ken - 11 |
Hikari No Ou - 10 |
Tensei Oujo To Tensai Reijou No Mahou Kakumei - 11 |
Tomo-Chan Wa Onnanoko! - 11 |
Bofuri S2 - 08 |
Tensei Oujo To Tensai Reijou No Mahou Kakumei - 10 |
Buddy Daddies - 10 |
Dungeon Ni Deai Wo Motomeru No Wa Machigatteiru Darou Ka S4 - 22 |
Hyouken No Majutsushi Ga Sekai Wo Suberu - 11 |
Spy Kyoushitsu - 10 |
Mononogatari - 10 |
Eiyuuou, Bu Wo Kiwameru Tame Tenseisu - 10 |
Ayakashi Triangle - 06 |
Detective Conan - 1077 |
Trigun Stampede - 10 |
Saikyou Onmyouji No Isekai Tenseiki - 10 |
Otonari No Tenshi-Sama Ni Itsunomanika Dame Ningen Ni Sareteita Ken - 10 |
Nier Automata Ver1.1A - 07 |
Hikari No Ou - 09 |
Buddy Daddies - 09 |
Tomo-Chan Wa Onnanoko! - 10V2 |
Spy Kyoushitsu - 09 |
Hyouken No Majutsushi Ga Sekai Wo Suberu - 10 |
Dungeon Ni Deai Wo Motomeru No Wa Machigatteiru Darou Ka S4 - 21 |
Bofuri S2 - 07 |
Shingeki No Kyojin - The Final Season Part 3 - 01 |
Ayakashi Triangle - 05 |
Eiyuuou, Bu Wo Kiwameru Tame Tenseisu - 09 |
Mononogatari - 09 |
Hikari No Ou - 08 |
Nier Automata Ver1.1A - 06 |
Saikyou Onmyouji No Isekai Tenseiki - 09 |
Trigun Stampede - 09 |
Otonari No Tenshi-Sama Ni Itsunomanika Dame Ningen Ni Sareteita Ken - 09 |
Detective Conan - 1076 |
Buddy Daddies - 08.5 |
Spy Kyoushitsu - 08 |
Hyouken No Majutsushi Ga Sekai Wo Suberu - 09 |
Dungeon Ni Deai Wo Motomeru No Wa Machigatteiru Darou Ka S4 - 20 |
Tensei Oujo To Tensai Reijou No Mahou Kakumei - 09 |
Tomo-Chan Wa Onnanoko! - 09 |
Eiyuuou, Bu Wo Kiwameru Tame Tenseisu - 08 |
Mononogatari - 08 |
Saikyou Onmyouji No Isekai Tenseiki - 08 |
Nier Automata Ver1.1A - 05 |
Trigun Stampede - 08 |
Otonari No Tenshi-Sama Ni Itsunomanika Dame Ningen Ni Sareteita Ken - 08 |
Hikari No Ou - 07 |
Detective Conan - 1075 |
Buddy Daddies - 08 |
Hyouken No Majutsushi Ga Sekai Wo Suberu - 08 |
Dungeon Ni Deai Wo Motomeru No Wa Machigatteiru Darou Ka S4 - 19 |
Tensei Oujo To Tensai Reijou No Mahou Kakumei - 08 |
Tomo-Chan Wa Onnanoko! - 08 |
Eiyuuou, Bu Wo Kiwameru Tame Tenseisu - 07 |
Mononogatari - 07 |
Saikyou Onmyouji No Isekai Tenseiki - 07 |
Trigun Stampede - 07 |
Nier Automata Ver1.1A - 04 |
Hikari No Ou - 06 |
Otonari No Tenshi-Sama Ni Itsunomanika Dame Ningen Ni Sareteita Ken - 07 |
Detective Conan - 1074 |
Detective Conan - 1073 |
Detective Conan - 1072 |
Detective Conan - 1071 |
Buddy Daddies - 07 |
Hyouken No Majutsushi Ga Sekai Wo Suberu - 07 |
Dungeon Ni Deai Wo Motomeru No Wa Machigatteiru Darou Ka S4 - 18 |
Tomo-Chan Wa Onnanoko! - 07 |
Spy Kyoushitsu - 07 |
Bofuri S2 - 06 |
Kubo-San Wa Mob Wo Yurusanai - 06 |
Tensei Oujo To Tensai Reijou No Mahou Kakumei - 07 |
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - 20 |
Eiyuuou, Bu Wo Kiwameru Tame Tenseisu - 06 |
Mononogatari - 06 |
Buddy Daddies - 06 |
Trigun Stampede - 06 |
Saikyou Onmyouji No Isekai Tenseiki - 06
Hikari No Ou - 05 |
Otonari No Tenshi-Sama Ni Itsunomanika Dame Ningen Ni Sareteita Ken - 06 |
Dungeon Ni Deai Wo Motomeru No Wa Machigatteiru Darou Ka S4 - 17 |
Hyouken No Majutsushi Ga Sekai Wo Suberu - 06 |
Spy Kyoushitsu - 06 |
Tomo-Chan Wa Onnanoko! - 06 |
Bofuri S2 - 05 |
Tensei Oujo To Tensai Reijou No Mahou Kakumei - 06 |
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - 19 |
Kubo-San Wa Mob Wo Yurusanai - 05 |
Eiyuuou, Bu Wo Kiwameru Tame Tenseisu - 05 |
Mononogatari - 05 |
Hikari No Ou - 04 |
Hikari No Ou - 03 |
Saikyou Onmyouji No Isekai Tenseiki - 05 |
Otonari No Tenshi-Sama Ni Itsunomanika Dame Ningen Ni Sareteita Ken - 05 |
Trigun Stampede - 05 |
Buddy Daddies - 05 |
Hyouken No Majutsushi Ga Sekai Wo Suberu - 05 |
Dungeon Ni Deai Wo Motomeru No Wa Machigatteiru Darou Ka S4 - 16 |
Spy Kyoushitsu - 05 |
Tomo-Chan Wa Onnanoko! - 05 |
Tomo-Chan Wa Onnanoko! - 04 |
Bofuri S2 - 04 |
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - 18 |
Tensei Oujo To Tensai Reijou No Mahou Kakumei - 05 |
Kubo-San Wa Mob Wo Yurusanai - 04 |
Eiyuuou, Bu Wo Kiwameru Tame Tenseisu - 04 |
Ayakashi Triangle - 04 |
Mononogatari - 04 |
Hikari No Ou - 02 |
Hikari No Ou - 01 |
Saikyou Onmyouji No Isekai Tenseiki - 04 |
Trigun Stampede - 04 |
Otonari No Tenshi-Sama Ni Itsunomanika Dame Ningen Ni Sareteita Ken - 04 |
Tomo-Chan Wa Onnanoko! - 03 |
Tomo-Chan Wa Onnanoko! - 02 |
Buddy Daddies - 04 |
Hyouken No Majutsushi Ga Sekai Wo Suberu - 04 |
Spy Kyoushitsu - 04 |
Dungeon Ni Deai Wo Motomeru No Wa Machigatteiru Darou Ka S4 - 15 |
Tomo-Chan Wa Onnanoko! - 01 |
Bofuri S2 - 03 |
Tensei Oujo To Tensai Reijou No Mahou Kakumei - 04 |
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - 17 |
Kubo-San Wa Mob Wo Yurusanai - 03 |
Kubo-San Wa Mob Wo Yurusanai - 02 |
Kubo-San Wa Mob Wo Yurusanai - 01 |
Ayakashi Triangle - 03 |
Mononogatari - 03 |
Eiyuuou, Bu Wo Kiwameru Tame Tenseisu - 03 |
Buddy Daddies - 03 |
Buddy Daddies - 02 |
Buddy Daddies - 01 |
Saikyou Onmyouji No Isekai Tenseiki - 03 |
Saikyou Onmyouji No Isekai Tenseiki - 02 |
Saikyou Onmyouji No Isekai Tenseiki - 01 |
Ayakashi Triangle - 02 |
Ayakashi Triangle - 01 |
Tensei Oujo To Tensai Reijou No Mahou Kakumei - 03 |
Tensei Oujo To Tensai Reijou No Mahou Kakumei - 02 |
Tensei Oujo To Tensai Reijou No Mahou Kakumei - 01 |
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - 16 |
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - 15 |
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - 14 |
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - 13 |
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - 12 |
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - 08 |
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - 09 |
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - 10 |
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - 11 |
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - 07 |
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - 06 |
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - 05 |
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - 04 |
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - 03 |
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - 02 |
Kage No Jitsuryokusha Ni Naritakute! - 01 |
Bofuri S2 - 02 |
Mononogatari - 02 |
Mononogatari - 01 |
Eiyuuou, Bu Wo Kiwameru Tame Tenseisu - 02 |
Eiyuuou, Bu Wo Kiwameru Tame Tenseisu - 01 |
Bofuri S2 - 01 |
Dungeon Ni Deai Wo Motomeru No Wa Machigatteiru Darou Ka S4 - 14 |
Dungeon Ni Deai Wo Motomeru No Wa Machigatteiru Darou Ka S4 - 13 |
Trigun Stampede - 03 |
Trigun Stampede - 02 |
Trigun Stampede - 01 |
Nier Automata Ver1.1A - 03 |
Nier Automata Ver1.1A - 01 |
Nier Automata Ver1.1A - 02 |
Hyouken No Majutsushi Ga Sekai Wo Suberu - 03 |
Hyouken No Majutsushi Ga Sekai Wo Suberu - 02 |
Hyouken No Majutsushi Ga Sekai Wo Suberu - 01 |
Otonari No Tenshi-Sama Ni Itsunomanika Dame Ningen Ni Sareteita Ken - 01 |
Otonari No Tenshi-Sama Ni Itsunomanika Dame Ningen Ni Sareteita Ken - 02 |
Otonari No Tenshi-Sama Ni Itsunomanika Dame Ningen Ni Sareteita Ken - 03 |
Dungeon Ni Deai Wo Motomeru No Wa Machigatteiru Darou Ka S4 - 12 |
Spy Kyoushitsu - 03 |
Spy Kyoushitsu - 02 |
Spy Kyoushitsu - 01 |